autoreklama

Reklama

Aktualności
sobota, 18 kwietnia 2015 13:58

W mijającym tygodniu wprowadzono nowe oznaczenia na części ulicy Fabrycznej. Od ul. Wojska Polskiego do skrętu do Jasamu po stronie siedziby Zespołu Szkół Rolniczych ustawiono znaki zakazu zatrzymywania się. Jak widać, nie wszyscy kierowcy zauważyli zmiany.

piątek, 17 kwietnia 2015 09:49

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2015 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-603-193/15

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) gminy muszą sporządzić spisy wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które będą aktualizowane do czasu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym.

Pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania.

Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy (wzór w załączeniu). Polega ono na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z apelem do wyborców, aby korzystali z ustawowego uprawnienia, o którym mowa w art. 36 § 1 Kodeksu wyborczego i sprawdzali, czy zostali ujęci w spisie wyborców sporządzonym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej:

Wiesław Kozielewicz

czwartek, 16 kwietnia 2015 17:03

W kategorii klas IV-VI jury postanowiło przyznać trzy trzecie nagrody: Przemysławowi Sklepowiczowi, Paulinie Kuźniak i Julii Lasiuk oraz pierwszą nagrodę (wyjazd na konkurs ogólnopolski) ex aequo Oktawii Bernaś (gmina Orneta) i Zuzannie Belce (gmina Lubomino).

W kategorii klas I-III drugą nagrodę przyznano dwóch osobom: Izabeli Naguszewskiej i Antoniemu Sulżyckiemu. Natomiast pierwszą nagrodę otrzymał Szymon Sobczak (gmina Górowo Iławeckie).

W kategorii klas gimnazjalnych trzecią nagrodę otrzymała Aleksandra Kimber, drugą nagrodę Emilia Szumska, a tytuł laureata trafił do Szymona Uszczyńskiego (gmina Górowo Iławeckie).

Gratulujemy!

Finał konkursu odbył się w dniach 13-14 kwietnia w Dobrym Mieście. Organizatorem była Lokalna Grupa Działania "Warmiński zakątek" przy współudziale finansowym samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Foto: organizatorzy.

czwartek, 16 kwietnia 2015 09:25

A może takie mini-rondo sprawdziłoby się w Dobrym Mieście, np. na styku ulic: Cmentarnej, Jeziorańskiej, Garnizonowej i Grunwaldzkiej?

poniedziałek, 13 kwietnia 2015 14:38

Uczennice Gimnazjum na rzecz Oświaty Pola Świtalska z I klasy oraz Aniela Bocheńska z klasy III biorą udział w ogólnopolskim konkursie na najlepsze opowiadanie. Pomóżmy im zwyciężyć i głosujmy na ich utwory!

Z tekstami można się zapoznać na stronie konkursu: opowiadania klasy 1 (tytuł "***"); opowiadania klasy 3 (tytuł "Bez końca").

Zapraszamy do lektury i głosowania!

Głosowanie trwa do 19 kwietnia br.