Imieniny obchodzą: Ludmiła, Julita, Piotr

Reklama

Aktualności

Drukuj

Gdzie jest ta ulica...?

włącz .

Przy okazji udostępnienia mieszkańcom i turystom odnowionych kamienic przy ul. Sowińskiego, można zastanowić się nad stanem innych zabytków w mieście i gminie. Najpierw jednak trzeba je zlokalizować. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie prowadzi rejestr zabytków nieruchomych oraz archeologicznych. W spisie zabytków nieruchomych (stan na 31 maja 2013) znajduje się kilkadziesiąt budynków posadowionych w Dobrym Mieście. Jednak ze znalezieniem ich na mapie jest problem. Rejestr podaje dwa budynki na ulicy Groblowej nr 6 i nr 8 oraz budynek na ulicy Przemysłowej 20. Kto wie, gdzie to jest?

Z kolei świeżo opublikowany projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobre Miasto na lata 2014-2017, z perspektywą do roku 2021" (link, ss. 12-13) także wymienia oba budynki przy ul. Groblowej (pomija Przemysłową), ale dodatkowo wskazuje dom przy ul. Spichrzowej 19 i mur przy Spichrzowej 15, która obecnie prowadzi w kierunku elewatora (raczej nie zabytkowego).

Bałagan z rejestrem zabytków był zgłaszany władzom miasta (także na sesji rady miejskiej) kilkakrotnie. Jak widać - bezskutecznie.

Drukuj

"Dzień dla społeczności"

włącz .

Dobromiejskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych wraz z nieformalną grupą młodzieży Lokomotywni informują, że w sierpniu 2014 r. planują przeprowadzić inicjatywę pod nazwą „II DOBROMIEJSKI DZIEŃ DLA SPOŁECZNOŚCI”.

Inicjatywa ma na celu promowanie wolontariatu w środowiskach młodzieżowych na rzecz mieszkańców Gminy Dobre Miasto. Zapraszamy do składania propozycji na przeprowadzenie inicjatyw adresowanych do wybranej grupy mieszkańców naszej Gminy np. osób starszych, dzieci, młodzieży, czy też osób niepełnosprawnych etc. Powołana specjalnie komisja wybierze najciekawszą inicjatywę, zrealizuje ją oraz pokryje koszty do wysokości 700 zł. (słownie: siedemset złotych) Oczekujemy na pomysły, które w ciekawy sposób zintegrują środowiska młodzieżowe ze środowiskami wskazanymi w Państwa inicjatywie. Zgłaszane działania mogą np. polegać na wykonaniu wspólnej pracy na rzecz zagospodarowania czasu wolnego, wpłyną na poprawę funkcjonowania ww osób w środowisku lokalnym (poprawa estetyki miejsca spotkań ww osób, festyn integracyjny z zabawami, warsztaty, działania na rzecz podopiecznych domu pomocy społecznej, inne).

Drukuj

Wernisaż prac studentów

włącz .

"Z pracowni malarstwa i rysunku" - pod takim tytułem 17 lipca o godz. 18.00 w Stodole Kultury rozpocznie się wernisaż prac studentów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Prace będzie można oglądać także w kolejnych dniach w terminach: poniedziałek-piątek w godz. 11.00-14.00 i 16.00-18.00 oraz w sobotę i niedzielę w godz. 15.00-18.00