Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Dzisiaj jest 12 kwietnia 2024 r. Imieniny obchodzą: Juliusz, Zenon, Wiktor
A A A
poniedziałek, 27 grudzień 2004 21:39

Sesja w Bzowcu

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

36 sesja Rady Miejskiej w Dobrym Mieście odbędzie się 29 grudnia 2004 r. o godz. 10.00 w Wiejskim Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym w Bzowcu.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Część uroczysta:
- poświęcenie świetlicy w Bzowcu
- wystąp dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rogiedlach
- podzielenie się opłatkiem
3. Przyjęcie protokołów z ostatniej sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady.
5. Informacja o pracy Burmistrza miedzy sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2004r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre Miasto na 2005r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Dywity w sprawie Pilotażowego Programu Leader+" w ramach Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich".
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Kościuszki, Grunwaldzkiej, Malczewskiego, Orła Białego, Saperów, Sowińskiego i Legionów.
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej w Dobrym Mieście z przeznaczeniem pod funkcję sakralną.
13.-14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na 2005 rok.
16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej ne 2005 rok.
17.Wolne wnioski.
18.Zamknięcie obrad.

Wyświetlony 2679 razy

Skomentuj