Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Dzisiaj jest 16 czerwca 2024 r. Imieniny obchodzą: Alina, Aneta, Justyna
A A A
wtorek, 05 lipiec 2016 16:21

Budżet obywatelski po raz drugi

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Budżet Obywatelski stanowi wydzieloną część budżetu Gminy Dobre Miasto, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy poprzez: zgłaszanie propozycji jednorocznych zadań inwestycyjnych należących do kompetencji gminy, dokonanie wyboru - głosując spośród pozytywnie zweryfikowanych propozycji zadań. Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą być zlokalizowane na terenach będących wyłączną własnością Gminy Dobre Miasto, z wyłączeniem m.in. terenów wspólnot mieszkaniowych, terenów należących do innych podmiotów, własności indywidualnej.

W ramach budżetu obywatelskiego może być zrealizowane jedno lub więcej zadań, zgodnie z wynikiem głosowania. Zrealizowane zostaną projekty, które otrzymają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, przy czym wartość pojedynczego projektu nie może być niższa niż 50.000,00 zł. Łączna wysokość środków przeznaczonych na projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku wynosi 450.00,00 zł.

Wnioski inwestycyjne do Budżetu Obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Gminy Dobre Miasto, pod warunkiem uzyskania poparcia projektu, przez co najmniej 50 mieszkańców gminy. Formularz zgłoszeniowy propozycji projektów można pobrać ze strony internetowej www.dobremiasto.com.pl lub otrzymać w Punkcie Obsługi Interesanta oraz sekretariacie (pok. nr 12) Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=6952

http://bip.dobremiasto.com.pl/system/pobierz.php?id=6953

Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać: dane identyfikujące wnioskodawcę miejsce realizacji i opis zadania oraz uzasadnienie jego realizacji, szacunkowy koszt projektu.

W przypadku pytań lub wątpliwości na etapie sporządzania wniosku, niezbędnych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście:

  • w zakresie sprawdzenia, czy stan własnościowy terenu wskazany przez wnioskodawcę jest prawidłowy i umożliwia realizację projektu: Wieloosobowe Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, tel. 89 616 19 24
  • w zakresie weryfikacji, czy projekt jest zgodny z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego i programami wynikającymi z odpowiednich Uchwał Rady Miejskiej: Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego, tel. 89 616 14 32, 89 615 10 69.

Wnioski w wersji papierowej składać będzie można w sekretariacie (pok. nr 12) Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście w terminie od 18 lipca do 12 sierpnia 2016 r., bądź przesyłać listownie na adres Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto. Do formularza dołączyć należy listę osób popierających projekt z wymaganą liczbą podpisów.

Od 16 do 26 sierpnia 2016 r. zgłoszone wnioski będą weryfikowane pod względem formalnoprawnym i merytorycznym przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego, a następnie sporządzona zostanie lista projektów podlegających konsultacjom. Lista projektów podlegających konsultacjom, będzie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w dniu 29 sierpnia 2016 r.

Od 30 sierpnia do 30 września 2016 r. będzie miało miejsce GŁOSOWANIE NAD PROJEKTAMI. Karty do głosowania dostępne będą w sali ślubów Urzędu Miejskiego, w okresie trwania głosowania, w godzinach pracy Urzędu, gdzie również ustawiona będzie urna do głosowania. Głosujący będzie mógł oddać głos na jeden projekt ze zweryfikowanych projektów umieszczonych na karcie głosowania. Ważne będą tylko karty wydane przez pracownika Urzędu i opatrzone pieczęcią herbową Gminy Dobre Miasto!

Od 3 do 4 października 2016 r. nastąpi ustalenie wyników głosowania i sporządzenie protokołu przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego.

Ogłoszenie wyników głosowania planowane jest na 5 października 2016 r.

Wyświetlony 3060 razy

Skomentuj