Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Dzisiaj jest 19 kwietnia 2024 r. Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon
A A A
niedziela, 30 styczeń 2005 15:26

Co ze śmieciami?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W Dobrym Mieście od kilku miesięcy trwa "dyskusja" na temat utylizacji śmieci. Ostatnio polemika przerodziła się w pyskówkę. Problem jednak dalej pozostaje nierozwiązany.

Na stronach powiatu można znaleźć "Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Olsztyńskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010".
Jest to dość ciekawa lektura. Np. na stronie 15 napisano, że przykładem na współprace gmin w celu rozwiązania problemu śmieciowego "jest porozumienie gmin wchodzących w skład Warmińskiego Związku Gmin zawarte ze Związkiem Gmin ?Czyste Środowisko?, gdzie rozpoczęto budowę I etapu składowiska w powiecie ostródzkim w miejscowości Rudno. Oddanie do eksploatacji składowiska nastąpi na początku 2006 r." O Podleśnej czy gminie Dobre Miasto ani słowa. "Czyste Środowisko" to związek kilku gmin powiatu ostródzkiego.

Także według tego dokumentu Biskupiec podpisał porozumienie ze Związkiem Gmin "Czyste Mazury" w celu budowy nowego wysypiska w Polskiej Wsi (gm. Mrągowo).
Określono listę działań priorytetowych w zakresie gospodarki odpadami, które powinny zostać zrealizowane do 2010 roku obejmując m.in.:
1. Rozwój zorganizowanego systemu wywozu odpadów komunalnych ? objęcie wszystkich mieszkańców miast i wsi zorganizowanym wywozem odpadów komunalnych.
2. Promowanie i wdrażanie efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ? objęcie mieszkańców miast (Barczewo, Dobre Miasto, Biskupiec,Jeziorany, Olsztynek) efektywnym systemem selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu, promowanie na terenach wiejskich i docelowo objęcie również tych terenów selektywną zbiórką.
3. Doprowadzenie do podpisania z "Czystym Środowiskiem" porozumienia w sprawie budowy wysypiska w m. Rudno i partycypacji w jej kosztach Związku Gmin Warmińskich.
4. Wspomaganie Związku Gmin Warmińskich w realizacji zadania p.n. "Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Żardenikach" (str. 131).

Ewidentną pomyłką jest mylenie przez urzędników powiatowych Warmińskiego Związku Gmin ze Związkiem Gmin Warmińskich. Chyba że jest to celowe?

Miasto Olsztyn natomiast upoważniło swojego prezydenta do opracowywania "Systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów".

Mając powyższe na uwadze należy postawić pytania - czy gmina Dobre Miasto może prowadzić własną gospodarkę odpadami? Jest przecież członkiem powiatu olsztyńskiego i Warmińskiego Związku Gmin. A jeżeli nie może prowadzią tej polityki, to po co są te wszystkie wzajemne ataki spowodowane współracą bądź jej brakiem bezpołrednio z gminą Olsztyn?

Wyświetlony 2554 razy

Skomentuj