Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Dzisiaj jest 21 maja 2024 r. Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
A A A
piątek, 18 sierpień 2017 14:24

Budżet obywatelski edycja 2017

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok rozpocznie się 21 sierpnia br. i zakończy 22 września 2017 r.

Głosować może każdy mieszkaniec gminy Dobre Miasto, który ukończył 18 rok życia Karty do głosowania dostępne będą w pokoju nr 4 (sala ślubów) na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny w sali ślubów Urzędu Miejskiego. Ważne są tylko karty wydane przez pracownika Urzędu i opatrzone pieczątką Urzędu. Każdy głosujący może oddać głos tylko na jeden projekt wybrany spośród wszystkich projektów umieszczonych na karcie do głosowania.

Głosowanie będzie prowadzone w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek od godz. 8:00 do 16:0,0 wtorek - czwartek od godz. 7:30 do 15:30, piątek od godz. 7:00 do 15:00.

Ubiegłorocznym zwycięzcą głosowania był projekt „Rozbudowa budynku szkoły w Głotowie”. Dzisiaj rozpoczęto inwestycję. Generalnym wykonawcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście. Termin realizacji zadania do dnia 31.12.2017r. Wartość zadania netto 353 658,00zł brutto: 434 999,34 zł.

Mieszkańcy mogą głosować na następujące projekty:

1. Aktywnie na każdym osiedlu – od juniora do seniora - koszt szacunkowy 500 000 zł

W ramach tego projektu planuję się budowę lub rozbudowę placów zabaw i miejsc rekreacji gdzie mieszkańcy Dobrego Miasta będą mogli aktywnie i rodzinnie spędzać czas wolny. Dla najmłodszych przewiduję miejsca do zabaw z wykorzystaniem innowacyjnych zabawek i urządzeń , takich jakich jeszcze nie ma u nas. Moim zamiarem jest by w naszym mieście były place zabaw na których będą różne, nowoczesne i interaktywne zabawki (niekoniecznie tylko tradycyjne zjeżdżalnie i huśtawki).

• Na Górnym Przysiółku powstanie labirynt pełen możliwości zabaw np: (układ słoneczny, sklepik z liczydłem, kółko i krzyżyk, mapa Polski i świata itp. Teren wokół tego miejsca wymaga również zagospodarowania trawa, nasadzenia, ławeczki itp.).

• W Śródmieściu w Parku przy ul. Zwycięstwa zbudujemy bezasekuracyjny park linowy i nowy plac zabaw z nowoczesnymi zabawkami np.: z trampoliną, zjazdem linowym, mini wyspą do zabaw (pogodynka, autko, nutka), huśtawkami (np. bocianie gniazdo, dla mamy i malucha), ławką dla matek (zadaszona, dostosowana do przewijania i karmienia dziecka). Teren zostanie uporządkowany i wyposażony w kosze na śmieci, ławki itp.

• Na terenie sportowo-rekreacyjnym ,,Nad Łyną’’ w centrum miasta, w pobliżu byłego skateparku, pomiędzy ul. Grunwaldzką a Legionów, powstanie miasteczko ruchu drogowego. Miasteczko takie daje duże możliwości właściwego przygotowania dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg. W miasteczku będą drogi jedno i dwukierunkowe, skrzyżowania, rondo, progi zwalniające. Dzieci będą mogły namacalnie poznać znaki drogowe, sygnalizację świetlną i ich funkcje w ruchu drogowym. Obok miasteczka znajdzie się plac z parkingiem rowerowym a także ławeczki i kosze na śmieci. Cały teren miasteczka zostanie uporządkowany i utwardzony.

• Na Dolnym Przysiółku należy doposażyć istniejący tam plac zabaw w nowe zabawki. Zamontujemy cały zestaw urządzeń zabawowo - sprawnościowych oraz elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci itp.).

• Dla Młodzieży zamierzam zaproponować: -w pobliżu Orlika i istniejącego pumptracka rozpoczęcie urządzania skateparku, najpierw zamontujemy np. rampę. Planowane są tam też, jako rozszerzenie siłowni zewnętrznej, urządzenia Street Workout. Takie urządzenia (zestaw Street Workout) staną też i - w Parku ul. Zwycięstwa, - przy ul. Grudziądzkiej.

• Dla ,,starszej” młodzieży czyli osób dorosłych brakuje, na największym osiedlu w mieście, siłowni zewnętrznej. W związku z tym planowane jest urządzenie właśnie na tym osiedlu –czyli na : -ul Grudziądzkiej, miejsca, gdzie można będzie poćwiczyć na świeżym powietrzu. Zamontowane będą urządzenia typu: orbitrek, rowerek, motyl, wioślarz itp. Pojawią się też i stoły do gry w szachy oraz do gry piłkarzyki (zewnętrzna): Orlik i Park ul Zwycięstwa.

 

2. Budowa drogi gminnej w Bzowcu - koszt szacunkowy 270 000 zł

Kontynuacja budowy drogi gminnej w Bzowcu o nawierzchni bitumicznej. 

 

3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Dobre Miasto poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - koszt szacunkowy 420 000 zł

W ramach składanego projektu planowany jest zakup automatycznych defibrylatorów AED do udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca u dzieci i osób dorosłych w tym zestawu treningowego, mobilnego zestawu reanimacyjnego, trzech plecakowych zestawów medycznych. Automatyczne defibrylatory w wersji stacjonarnej rozlokowane zostałyby na budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta takich jak: „Basen na Fali”, Urząd Miejski, Zespół Szkół w Dobrym Mieście, wyznaczony obiekt przy plaży nad jeziorem Limajno, Centrum Kulturalno – Biblioteczne, ul. Sowińskiego. Przenośne automatyczne defibrylatory AED zostałyby rozlokowane na terenie gminy w miejscowościach w obiektach użytkowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Mobilny zestaw reanimacyjny stanowiłby uzupełnienie do całości projektu. Zasadniczym elementem zestawu jest środek transportu o wysokiej mobilności umożliwiający szybkie dotarcie do poszkodowanego, udzielenie pierwszej pomocy, zapewniający doraźny transport osoby poszkodowanej lub osób niepełnosprawnych na noszach lub wózkach inwalidzkich w sytuacji zagrożenia życia. Dodatkowe wyposażenie wchodzące w skład zestawu to zestaw reanimacyjny do prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej, zestaw do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w tym dzieciom, sprzęt do nawiązywania i prowadzenia niezbędnej łączności z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Zespołami Państwowego Ratownictwa Medycznego. W ramach projektu planowana jest szeroka kampania informacyjna oraz cykl szkoleń skierowany do mieszkańców miasta i gminy w zakresie udzielania pierwszej pomocy i użycia zakupionego sprzętu.

 

4. Konsorcjum wsi: Wyrównywanie Szans – boiska dla wszystkich - koszt szacunkowy 499 380 zł

Projekt zakłada budowę boisk sportowych do gry w piłkę nożną w czterech miejscowościach gminy Dobre Miasto w ramach konsorcjum wsi w Barcikowie, Głotowie, Smolajnach i Urbanowie. W ramach projektu mają powstać cztery boiska do gry w piłkę nożną w możliwością dostosowania w przyszłości do innych dyscyplin sportowych: piłka siatkowa, koszykówka, tenis. Wszystkie boiska zostaną wykonane z nawierzchni poliuretanowej typu NATRYSK na podbudowie z kruszyw wraz z osprzętem sportowym tj. dwie bramki 3x2m i dwa piłkochwyty z siatką polipropylenową – każdy o wymiarach 18x4m. Projekt przewiduje budowę boisk o wymiarach 18 x 24 m każde, przy czym wymiary poszczególnych boisk mogą w niewielkim stopniu różnić się między sobą ze względu na wielkość działek, warunki terenowe i gruntowe oraz ukształtowanie terenu itp. Planuje się budowę ogrodzenia boisk ze środków Sołeckich, sponsorskich i innych.

 

5. Przebudowa drogi od ulicy Grudziądzkiej do ulicy Kolejowej – wzdłuż garaży - koszt szacunkowy 500 000 zł

Położenie nakładki asfaltowej od ulicy Kolejowej do ulicy Grudziądzkiej o długości ok. 500 mb.

 

6. Dobromiejski kompleks sportowo – rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych - koszt szacunkowy 430 000 zł

Projekt uwzględnia plac do ćwiczeń (street workaut), plac zabaw dla dzieci oraz urządzenia fitness dla osób starszych.

 

7. Remont drogi gminnej Nr 160005N Nowa Wieś Mała – Głotowo - koszt szacunkowy 499 660,67 zł

W ramach realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie generalnego remontu drogi gminnej nr.160005N łączącej miejscowości Nowa Wieś Mała i Głotowo, polegającego na nawiezieniu kruszywa, obustronnym wykopaniu rowów przydrożnych, utwardzeniu odcinka drogi płytami drogowymi oraz przywrócenia przejezdności odcinka drogi wewnętrznej od drogi wojewódzkiej nr 530 do miejscowości Głotowo wraz z remontem schodów łączących ,,ulicę szkolną” z ,,ulicą Kościelną” w Głotowie.

 

8. Plac rekreacyjno – sportowy z siłownią zewnętrzną i placem zabaw w miejscowościach: Cerkiewnik, Międzylesie, Orzechowo i Podleśna - koszt szacunkowy 500 000 zł

W miejscowości Cerkiewnik w ramach projektu powstanie: plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz plac ogniskowo-grillowy w ramach ¼ łącznego , szacunkowego kosztu projektu; W miejscowości Międzylesie w ramach projektu powstanie: plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz boisko sportowe w ramach ¼ łącznego, szacunkowego kosztu projektu; W miejscowości Orzechowo w ramach projektu powstanie: plac zabaw, ogrodzona siłownia zewnętrzna orz plac ogniskowo-grillowy w ramach ¼ łącznego, szacunkowego kosztu projektu; W miejscowości Podleśna w ramach projektu powstanie : plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz plac ogniskowo-grillowy w ramach ¼ łącznego, szacunkowego kosztu projektu. Place zabaw oraz siłownie zewnętrzne zostaną wyposażone w certyfikowany i atestowany sprzęt oraz bezpieczne podłoża. Place ogniskowe wyposażone będą w miejsca do rozpalania ognisk lub grilla, drewniane wiaty wraz ze stolikami, ławkami śmietnikami oraz ułożonym wokół nich podłożem typu polbruk. Boisko sportowe o nawierzchni trawiastej przeznaczone i wyposażone będzie w niezbędny sprzęt do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożną. Oprócz powyższych zamierzeń zostaną wykonane prace ziemne wyrównujące tereny działek oraz roboty brukarskie związane z ułożeniem chodników i ścieżek. Place zostaną ogrodzone i wyposażone w tablice informacyjne oraz regulaminy korzystania. W miejscach uszkodzeń obecnej nawierzchni, zostanie zasiana ponownie trawa.  

 

9. Utworzenie terenów sportowo-rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i na Osiedlu Przysiołek Dolny - koszt szacunkowy 498 704 zł

W ramach projektu zostaną utworzone dwa miejsca rekreacyjno-sportowe, tj:

Na działce nr 273 obręb 2 – zostanie doposażony plac zabaw o nowe elementy zabawowo- sprawnościowe oraz urządzenia fitness. Zostanie również wybudowana nowa nawierzchnia istniejącego boiska, tj. zostanie zdjęta istniejąca warstwa humusu, zostanie uzupełniona i dokonana korekta istniejącej podbudowy oraz wykonana nawierzchnia z krótkiej trawy syntetycznej zasypana piaskiem kwarcowym, wraz z wyznaczeniem linii boisk do piłki nożnej i koszykówki, dokonany zostanie zakup nowych bramek z siatką i koszy do gry w koszykówkę.

Na działce nr 80/2 - zostanie doposażony plac zabaw o nowe elementy zabawowo-sprawnościowe oraz urządzenia fitness na nawierzchni piaskowej, dodatkowo plac zabaw zostanie ogrodzony, a w jego obrębie zostaną zamontowane solarne lampy uliczne, ławki i kosze na śmieci. Zostanie również odnowione boisko do gry w piłkę nożną (rekultywacja terenu)wraz z montażem nowych bramek z siatką, zostaną zamocowane również tzw. piłkochwyty.

Wyświetlony 2683 razy

1 komentarz

  • Link do komentarza piątek, 18 sierpień 2017 21:11 napisane przez Zmartwiona

    Zostawcie park parkiem, miejscem do spaceru i wyciszenia, małpi gaj da sie zrobić w innym miejscu...

    Raportuj

Skomentuj