Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Dzisiaj jest 22 maja 2024 r. Imieniny obchodzą: Julia, Wiesława, Helena
A A A
poniedziałek, 30 lipiec 2018 18:49

Budżet obywatelski 2018

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Już po raz czwarty mieszkańcy miasta i gminy Dobre Miasto będą mogli zgłaszać swoje pomysły do Budżetu Obywatelskiego. Poprzednie trzy edycje pokazały, że inicjatywa ta cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Gminy.

Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu gminy, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy poprzez: zgłaszanie propozycji jednorocznych zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, należących do kompetencji Gminy, głosowanie na projekty, które pozytywnie przejdą weryfikację formalną i merytoryczną. Budżet Obywatelski to proces, w którym mieszkańcy w drodze głosowania, wskazują projekt lub projekty do realizacji przez Gminę.

Twój pomysł może dotyczyć inwestycji albo zadań o charakterze nieinwestycyjnym. Pomimo, iż w roku ubiegłym mieszkańcy nie zdecydowali się na zgłaszanie tzw. projektów „miękkich”, pozostawiliśmy taką możliwość. Projekty mogą dotyczyć wszelkich działań, które nie są inwestycjami. W tym roku będzie można również składać wspólne projekty inwestycyjne – realizowane jednocześnie w kilku sołectwach, czy osiedlach. Polega to na tym, że jeden projekt może obejmować inwestycją kilka miejsc na terenie gminy, czyli być zlokalizowany w kliku wsiach, czy osiedlach w mieście. Warunkiem jest, aby inwestycja była tego samego rodzaju, czyli służyła tym samym celom, np.: projekt dotyczący kilku obiektów rekreacyjnych; projekt dotyczący kilku obiektów sportowych; projekt dotyczący kilku dróg, czy kilku chodników.

Zasada składania takiego projektu jest jednakowa dla wszystkich zgłaszanych projektów tzn.: formularz zgłoszeniowy składa jeden wnioskodawca i załącza listę poparcia projektu z co najmniej pięćdziesięcioma podpisami mieszkańców gminy. Każdy zgłoszony projekt musi należeć do zadań własnych gminy oraz być realizowany na terenach będących jej wyłączną własnością. Zgłoszony projekt musi być możliwy do realizacji w całości w ciągu jednego roku kalendarzowego, tj. w 2019 roku.

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec gminy Dobre Miasto, który ukończył 18 rok życia pod warunkiem, że uzyska poparcie projektu przez co najmniej 50 pełnoletnich mieszkańców gminy.

Termin naboru zgłoszeń propozycji projektów określa harmonogram Nabór zgłoszeń potrwa zgodnie z harmonogramem od 13 do 31 sierpnia 2018 r.

Do dyspozycji mieszkańców przeznacza się kwotę 500 000 zł, z czego na projekty „miękkie” nie więcej niż 100 000 zł. Podobnie, jak w roku ubiegłym wartość pojedynczego projektu nie może być mniejsza niż 50 000 zł. W ramach całkowitej puli 500 000 zł zrealizowany może być jeden lub kilka projektów. WAŻNE! Do realizacji zostaną przyjęte projekty, które realizowane w całości, uzyskają w kolejności największą liczbę głosów ważnych oraz których łączna wartość liczona narastająco nie spowoduje przekroczenia kwoty 500 000 zł.

Szczegóły i formularze na stronie Gminy.

Wyświetlony 2595 razy

Skomentuj