Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Dzisiaj jest 21 maja 2024 r. Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
A A A
niedziela, 03 listopad 2019 21:54

Rusza głosowanie nad budżetem obywatelskim

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniach 4-8 listopada można oddać swój głos na jeden z siedmiu projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego 2019.

Głosować może każdy mieszkaniec gminy Dobre Miasto. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny w sali ślubów Urzędu Miejskiego. Każdy głosujący może oddać głos tylko na jeden projekt wybrany spośród wszystkich projektów umieszczonych na karcie do głosowania.

Głosowanie będzie prowadzone w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek od godz. 8:00 do 16:00, wtorek - środa od godz. 7:30 do 15:30, czwartek od godz. 7:30 do 17:00, piątek od godz. 7:00 do 15:00.

 

Projekt nr 1. Przebudowa drogi w Smolajnach

Przebudowa drogi gruntowej wewnętrznej w miejscowości Smolajny na drogę o nawierzchni asfaltowej. Średnia szerokość drogi 5 – 5,5 m. z poboczami 0,75 m. Odwodnienie powierzchniowe rowami przydrożnymi. Długość odcinka drogi na działce 179/1 – około 270 m, na działce 210 - około 45 m. Razem 316 m.

Wartość 425 800 zł

Projekt nr 2. „Od bezpiecznego małego przedszkolaka do zdrowego strażaka” – poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez doposażenie Żłobka Miejskiego w Dobrym Mieście w specjalne wieloosobowe wózki do przewozu dzieci oraz nowoczesne urządzenia i pomoce dydaktyczne do organizowania zabaw a także wyposażenie jednostki dobromiejskiej ochotniczej straży pożarnej w nowoczesny certyfikowany sprzęt ochrony osobistej strażaka wraz ze sprzętem do jego odkażania i konserwacji .

W ramach składanego projektu planowany jest zakup dla dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Dobrym Mieście, wieloosobowych wózków, nowoczesnych pomocy dydaktycznych, urządzeń do efektywnego rozwoju ruchowego oraz stworzenie tzw. kącika zabaw. Drugim elementem projektu jest zakup nowoczesnego, certyfikowanego sprzętu ochrony osobistej strażaka do jednostki OSP w Dobrym Mieście w tym: obuwia i rękawic specjalnych, trudnopalnych ubrań specjalnych, zapewniających ochronę podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, hełmów strażackich, nowoczesnych aparatów ochrony dróg oddechowych, chroniących strażaków przed oddziaływaniem gazów pożarowych i innych niebezpiecznych substancji chemicznych. Dodatkowo w ramach projektu planowany jest zakup specjalistycznego urządzenia (pralnico-suszarki) do odkażania (usuwania z ubrań zanieczyszczeń biologicznych, krwi, bakterii, wirusów, sadzy itp.) i właściwej konserwacji zakupionych ubrań. W ramach projektu planowany jest również zakup do Żłobka Miejskiego, automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Wartość 500 000 zł

Projekt nr 3 Park Botaniczny

Ma zostać odnowiony park przy ulicy Kopernika na górnym osiedlu. Przede wszystkim ma zostać zmieniony jego wystrój, ponieważ w tym miejscu stworzymy Park Botaniczny z olbrzymią ilością zieleni (kwiatów, krzewów, drzewek ozdobnych). Wszystkie rośliny będą wielosezonowe. Różnokolorowe rośliny oraz nowoczesne ławko/donice.

Wartość 500 000 zł

Projekt nr 4 Konsorcjum miejsko-wiejskie: przestrzenie przyjazne mieszkańcom - zagospodarowanie terenu na ul. Grudziądzkiej pod budowę przedszkola - plac zabaw w Podleśnej - teren rekreacyjny w Jesionowie

1.Dobre Miasto, ul. Grudziądzka 7A, działka nr 452 W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: - rozbiórka istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz z uporządkowaniem terenu oraz demontażem istniejącego ogrodzenia, -wykonanie koncepcji wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej dostosowanej do potrzeb mieszkańców wraz z koncepcją zagospodarowania terenu, - zagospodarowanie i dostosowanie terenu, który powstanie po wykonaniu prac rozbiórkowych do pełnienia funkcji przyjaznego mieszkańcom terenu zielonego, który będzie wykorzystywany do czasu zanim powstanie nowy budynek użyteczności publicznej. Dostosowanie tego terenu będzie polegało na wykonaniu bezpiecznego wejścia na działkę od strony ulicy (schodki oraz zjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych). Zakup i montaż obiektów małej architektury. Zapewnienie oświetlenia terenu poprzez montaż energooszczędnych lamp ledowych.

2.Podleśna działka nr 254 W ramach projektu zostanie utworzony plac zabaw dla dzieci z elementami zabawowo – sprawnościowymi na powierzchni piaskowej, syntetycznej SBR oraz mat przerostowych. Ponadto w obrębie placu zabaw przewidziano montaż regulaminu placu zabaw, ławek oraz parkowych koszy na śmieci i ogrodzenie obiektu.

3.Jesionowo - działka nr 43 W ramach projektu zostanie zagospodarowany teren należący do Gminy Dobre Miasto w Jesionowie. Powstanie teren do zabaw dla najmłodszych mieszkańców Jesionowa. W ramach projektu zakupione zostaną urządzenia dla dzieci takie jak karuzela i tablice edukacyjne dla najmłodszych oraz tor sprawnościowy dla nieco starszych dzieci. Teren położony jest przy istniejącej siłowni zewnętrznej, co pozwoli na wspólne spędzenie czasu rodziców i dzieci.

Wartość 500 000 zł

Projekt nr 5 Budowa Sali Rekreacyjno–Sportowej w Barcikowie

W ramach projektu ma zostać zbudowana sala rekreacyjno- sportowa, która będzie służyła uczniom szkoły w Barcikowie oraz społeczeństwu wsi

Wartość 500 000 zł

Projekt nr 6 Wspólnie zadbajmy o nasz Basen – remont krytej pływalni „Na Fali”

W ramach projektu przewiduje się:

1. Remont pomieszczeń sanitarnych basenu, tj. szatnia męska, szatnia damska, pomieszczenia WC, natryski, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia ratowników wraz z wymianą armatury oraz wyposażenia, takiego jak szafki, siedziska, ławki, itp.

2. Odświeżenie hali basenowej (malowanie i konserwacja ścian, czyszczenie posadzek).

3. Remont elewacji budynku basenu (lub - w przypadku uzyskania przez Gminę Dobre Miasto dofinansowania na przeprowadzenie termomodernizacji obiektu – część środków przeznaczyć na wkład własny).

Wartość 500 000 zł

Projekt nr 7 „Zdrowiej, bezpieczniej i lepiej uczymy się w szkole” czyli poprawa warunków kształcenia poprzez modernizację obiektów sportowo – rekreacyjnych, otoczenia i bazy szkoły

Projekt zakłada poprawę warunków do realizacji zajęć sportowych poprzez:

1. Modernizację boiska sportowego o powierzchni 60x27 m przy Szkole Podstawowej Nr 1(wymiana nawierzchni trawiastej na poliuretanową).

2. Wykonanie 60-metrowej bieżni z nawierzchnią poliuretanową ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej Nr 3.

3. Modernizację boiska poprzez wykonanie bieżni poliuretanowej ze skocznią w dal oraz wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2.

4. Zakup 3 monitorów interaktywnych do SP Nr 2 i SP Nr 3.

Wartość 500 000 zł

Wyświetlony 3222 razy

Skomentuj