Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Dzisiaj jest 29 lutego 2024 r. Imieniny obchodzą: Lutosław, Roman, Teofil
A A A
poniedziałek, 08 luty 2021 12:22

Nowe stawki za odbiór śmieci

Oceń ten artykuł
(1 Głos)

20 stycznia 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego ukazała się uchwała nr XXXVIII/202/2020 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

Oznacza to, że po 14 dniach (w praktyce od 1 marca) zacznie ona obowiązywać.

Nowa stawka za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, która dotychczas wynosiła 17 zł, wyniesie 25 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w których znajduje się biokompostownik stawka zostaje zmniejszona do 23 zł za osobę.

Jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się stawkę w wysokości 2-krotności opłaty, tj. 50 zł miesięcznie od osoby.

Obowiązują także nowe wzory deklaracji:

Obowiązek zmiany deklaracji dotyczy także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, o ile na ich terenach znajdują się nieruchomości niezamieszkałe, na których wytwarzane są odpady komunalne.

Zmienione deklaracje należy składać od 1 marca do 10 kwietnia 2021 r. Można to zrobić osobiście w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście lub bezpośrednio w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przy ul. Warszawskiej 7, pok. nr 3. Druk deklaracji będzie można wypełnić i przesłać do urzędu pocztą tradycyjną. Dodatkowo pod adresem e.dobremiasto.com.pl dostępne będą elektroniczne formularze deklaracji. Pozwolą one na prawidłowe wypełnienie i wydrukowanie dokumentu. Osoby z aktywnym profilem zaufanym ePUAP lub posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny będą mogły przesłać deklarację drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w urzędzie.

Skąd takie zmiany? Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z września 2019 r. wprowadziła szereg istotnych zmian w funkcjonowaniu gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, takich jak np. powszechny obowiązek segregowania odpadów. Modyfikacja sposobu naliczania opłaty za odpady również wynika ze znowelizowanych przepisów ustawy. Więcej szczegółowych informacji pod nr tel. 89 616 36 08 lub 89 615 10 56

Całość uchwały.

Harmonogram wywozu śmieci.

Co ciekawe w Dzienniku Urzędowym nie została jeszcze ogłoszona Uchwała nr XXXVIII/203/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyświetlony 4832 razy

Skomentuj