Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Dzisiaj jest 12 lipca 2024 r. Imieniny obchodzą: Jan, Wera, Brunon
A A A
piątek, 19 luty 2021 08:20

Kolejna zakwestionowana uchwała

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Wojewoda stwierdził nieważność uchwały Nr XXXVIII/203/2020 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wojewoda stwierdził istotne naruszenie prawa. Za niezgodne z ustawą podał m.in. terminy odbierania śmieci, które ustawodawca określił jako "od kwietnia do października" podczas gdy Rada Miejska zapisała "od 1 kwietnia do 30 września". Zarzucił także ograniczenie prawa konsumenckiego do reklamacji źle wykonanej usługi odbioru odpadów, którą - według uchwały - należy zgłosić "niezwłocznie". W końcu za niesłuszne uznał nazewnictwo -w uchwale jest mowa o "zabudowie jednorodzinnej" i "zabudowie wielorodzinnej", a tymczasem ustawa mówi o "budynkach wielolokalowych" i "budynkach mieszkalnych jednorodzinnych".

Zdaniem organu nadzorczego niektóre zapisy uchwały powinny znaleźć się w regulaminie utrzymania porządku. Projekt nowego regulaminu będzie głosowany na najbliższej sesji Rady Miejskiej w dniu 25 lutego.

Na sesji tej może także odbyć się głosowanie w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Ryszarda Łańki. Taki wniosek złożyła grupa radnych.

Postanowienie wojewody>>>

Wyświetlony 4276 razy

Skomentuj