Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Dzisiaj jest 19 maja 2024 r. Imieniny obchodzą: Mikołaj, Piotr, Urban
A A A
czwartek, 24 czerwiec 2021 11:30

Wotum dla burmistrza

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Dobrym Mieście głosowane są uchwały mogące mieć znaczenie dla przyszłości Jarosława Kowalskiego.

Uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza. Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium. Tak stanowią przepisy art. 28a ustawy o samorządzie gminnym.

Z kolei art. 28aa pkt 10 stwierdza, że: W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

W ubiegłym roku rada nie udzieliła burmistrzowi wotum zaufania, jednak wojewoda uchwałę uchylił.

Dzisiaj głosowania wygrał burmistrz. Za przyjęciem wotum zaufania głosowało dziewięcioro z piętnaściorga radnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu przyjęto jednomyślnie (15 głosów za). Identyczny wynik był w głosowaniu nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu.

Wyświetlony 5030 razy

Skomentuj