Dzisiaj jest 13 lipca 2020 r. Imieniny obchodzą: Małgorzata, Ernest, Henryk

Historia w pigułce

Article Index

Dobre Miasto zostało założone na wyspie utworzonej przez rozlewiska rzeki Łyny. W 1325 r. sołtys Ornety Wilhelm otrzymał od biskupa Eberharda z Nysy 6 łanów (około 100 ha) ziemi na zagospodarowanie. W następnym roku sprowadzono ze Śląska pierwszych osadników. Przybywali oni także z sąsiedniej Glotovii. Prawa miejskie osada otrzymała 26 grudnia 1329 r. z rąk biskupa Henryka II Wogenapa. Pierwszym burmistrzem został Wilhelm z Ornety (Wilhelm von Wormditt).

Nazwa miasta występowała w różnym brzmieniu: Guddestat, Godenstat, Gudinstat, Gutberg, Gutenstat, Guthenstadt, Guthinstadt. Łacińska nazwa plemienia zamieszkałego na tych terenach (Pogezanie) wywodzi się z pruskiego "gudde" - krzak, zarośla. Możliwe, że od tego słowa pochodzi nazwa miasta. Niemcy przekształcili pruskie brzmienie nazwy, tworząc - Guttstadt. W roku 1336 pojawiło się po raz pierwszy łacińskie tłumaczenie nazwy - Bona Civitas. Obecna nazwa polska jest tłumaczeniem z języka niemieckiego (prawie dosłownym). Herbem miasta był jeleń trzymający gałązkę dębową z dwoma żołędziami. Barwy miejskie to biel i zieleń. Patronką Dobrego Miasta z czasem została święta Katarzyna Aleksandryjska.

Duże znaczenie dla rozwoju miasta miało przeniesienie z Głotowa Kapituły Kolegiackiej (1347 r.). W ciągu kilkudziesięciu lat kanonicy wybudowali obecny kościół (ok. 1357-1390), szkołę parafialną oraz szpital. W 1356 r. miasto po raz pierwszy stało się łupem wojennym - zostało zdobyte i obrabowane przez wojska litewskie pod wodzą księcia Kiejstuta.

 

Panorama

 

W 1379 r. miasto wykupuje urząd burmistrza z rąk potomków zasadźcy, a organem zarządzającym staje się bardziej samodzielna odtąd rada miejska. Pierwszym burmistrzem wybranym przez radę był Mikołaj Smugler. Ostateczne zlikwidowanie dziedziczności urzędu nastąpiło w grudniu 1598 decyzją biskupa warmińskiego Andrzeja Batorego. W 1610 r. rada miejska wprowadziła nowy regulamin wyboru władz miasta. Podczas "wojny głodowej" pomiędzy Polską i Litwą a Zakonem Krzyżackim 14 sierpnia 1414 r. armia polsko-litewska podchodzi pod Dobre Miasto. Opuszczone przez mieszkańców, zostaje doszczętnie złupione, a następnie podpalone. W budynkach kolegiackich rezydował(?) król Władysław Jagiełło. 11 czerwca 1454 r. na zjeździe w Elblągu Dobre Miasto (wraz z pozostałymi ośrodkami warmińskimi) uznaje władzę króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka. 19 października 1466 r. po pokoju toruńskim, kończącym "wojnę trzynastoletnią", miasto znalazło się w granicach Rzeczypospolitej.

W latach 1519–1521 podczas wojny polsko-krzyżackiej Dobre Miasto było okupowane przez armię wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna, która obrabowała skarbiec kolegiaty.