Dzisiaj jest 8 kwietnia 2020 r. Imieniny obchodzą: Julia, Dionizy, January

Odkrycia z epoki brązu

27 grudnia w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym przedstawione zostaną wyniki badań nad epoką brązu w okolicach Dobrego Miasta.

W latach 2018-2019 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie prowadziło program badawczy nieinwazyjnych badań obszaru środkowego biegu Łyny, dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Dobre Miasto oraz Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Początki epoki brązu (II tysiąclecie p.n.e.) należą do najsłabiej rozpoznanego odcinka pradziejów dawnych ziem pruskich. Szansę zmiany tego stanu przyniosło pojawienie się w ostatnich latach wielu nowych znalezisk, jak również badania wykopaliskowe niezwykle bogatych pochówków miejscowych(?) elit.

W ramach projektu przeprowadzono cykl analiz, których wyniki dadzą odpowiedź na pytania o charakter ówczesnych powiązań kulturowych. Między innymi pierwsze datowania radiowęglowe, izotopowe badania proweniencji metalu i szkła, czy dane antropologiczne połączone z ustaleniami na temat potencjalnych kierunków migracji.Głównym celem programu jest rozpoznanie dziedzictwa archeologicznego na terenach między Dobrym Miastem a Lidzbarkiem Warmińskim bez konieczności uciekania się do prowadzenia wykopalisk. Aby go osiągnąć, połączono osiągnięcia nowych technologii z klasycznymi technikami prospekcji terenowej.

Udostępnij artykuł

Skomentuj