Dzisiaj jest 27 lutego 2020 r. Imieniny obchodzą: Anastazja, Wiktor, Gabriel

Punkt pomocy prawnej w Dobrym Mieście po Nowym Roku

W powiecie olsztyńskim powstanie 5 punktów nieodpłatnych porad prawnych. W czwartek 15 października w Starostwie Powiatowym w Olsztynie starosta olsztyński, wicestarosta oraz włodarze Barczewa, Biskupca, Dobrego Miasta, Olsztynka i Stawigudy podpisali porozumienie w tej sprawie.

Prowadzenie punktów jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym powiatom na mocy ustawy z sierpnia bieżącego roku. Chodzi o stworzenie możliwości skorzystania z pomocy prawników przez osoby zagrożone wykluczeniem, gorzej sytuowane lub szczególnie zasłużone, czyli te, którym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, posiadają Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, ofiary represji wojennych i okresu powojennego, a także osoby do 26 lub powyżej 65 roku życia i ofiary klęski żywiołowej bądź katastrofy naturalnej.

Porad będą udzielać adwokaci i radcowie prawni, przy czym trzy z pięciu punktów będą obsługiwane przez organizacje pożytku publicznego wyłonione w drodze otwartego konkursu. Prawnicy będą informować o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach i obowiązkach osoby występującej o pomoc, wskażą sposoby rozwiązania problemu, pomogą w sporządzeniu projektu pisma np. o zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Nie będą jednak udzielać porad z zakresu działalności gospodarczej, prawa celnego i handlowego.

Punkty nieodpłatnych porad prawnych będą finansowane z budżetu państwa poprzez dotację wojewody. 97% dotacji musi być przeznaczona na wynagrodzenia dla osób świadczących porady, a 3% na koszty organizacyjno-techniczne. W myśl porozumienia zawartego z powiatem, gminy przygotują i będą nieodpłatnie udostępniać lokale, pokryją koszty związane z ich utrzymaniem i ewentualnymi remontami. Punkt w Dobrym Mieście będzie zorganizowany w urzędzie miejskim. Z pomocy prawników można będzie skorzystać od początku przyszłego roku.

powiat-olsztynski.pl

Udostępnij artykuł

Skomentuj