Dzisiaj jest 22 stycznia 2020 r. Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Budżet gminy w Radzie Miejskiej

Burmistrz skierował do Rady Miejskiej projekt budżetu gminy Dobre Miasto na 2016 rok.

Planowane dochody 49.061.976,00 zł i wydatki 46.516.374,68 zł - w tym m.in.:

1) Oświata 16.450.854,00 zł

2) Pomoc społeczna 9.960.447,00 zł

3) Gospodarka komunalna 2.963.934,47 zł

4) Organizacje pozarządowe 380.000,00 zł

5) Ochrona p.poż. 357.730,00 zł

Wydatki majątkowe 1.762.500,00 zł. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów - w tym inwestycyjnych, finansowanych z udziałem środków unijnych - 2.100.000,00 zł.

W projekcie budżetu przewidziano również środki finansowe w wysokości ok. 1.500.000 zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Wskaźnik zadłużenia liczony jako iloraz kwoty zadłużenia do dochodów budżetowych na koniec 2016 r. wyniesie 14,23%

 

www.facebook.com/stanislawtrzaskowski/

Udostępnij artykuł

Skomentuj