Dzisiaj jest 22 października 2019 r. Imieniny obchodzą: Halki, Filipa, Przybysława

Nie ma CKBiS

Wojewoda Warmińsko-Mazurski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność uchwały Nr XI/63/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu samorządowej instytucji kultury Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście.

Zdaniem wojewody w przedmiotowej sprawie ma miejsce nie tylko zmiana nazwy i statutu ww. jednostki, ale faktycznie powstaje nowa jednostka, która będzie realizować zadania dotychczasowego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście i likwidowanego uchwałą Nr XI/62/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 maja 2019 r. Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście (łącznie z przekazaniem pracowników do nowego podmiotu).

Przedmiotowa uchwała, w ocenie organu nadzoru, została podjęta bez podstawy prawnej, gdyż w świetle obowiązujących przepisów nie jest dopuszczalne połączenie w ramach jednego podmiotu, działalności z zakresu kultury, realizowanych w ramach Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, z zadaniami z zakresu sportu. Powyższe rozwiązanie narusza w szczególności ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Finansowanie przez gminę zadań z zakresu sportu może się odbywać bezpośrednio z budżetu gminy, w tym za pośrednictwem gminnego zakładu budżetowego, może być też realizowane w formie dotacji udzielanej innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, którym zostaną powierzone zadania w trybie i na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Natomiast samorządowe instytucje kultury, jako mające osobowość prawną, są odrębnymi od gminy podmiotami prawa, dysponują majątkiem, środkami trwałymi, samodzielnie gospodarują w ramach posiadanych środków, a organizator nie odpowiada za ich zobowiązania. Finansowanie instytucji kultury, jako odrębnych podmiotów odbywa się zatem na innych zasadach niż zadania z zakresu sportu.

Tym samym wszystko zostaje po staremu - obie instytucje, tzn. Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Centrum Kulturalno-Biblioteczne istnieją nadal.

Tekst rozstrzygnięcia>>

Udostępnij artykuł

komentarz1

 • Link do komentarza Wojt

  Wojt

  CESTELip+02:000AMCESTE_CzAMCESTE_CzElipiecAM15628380470CEST

  Przed głosowaniem za likwidacją OSIR, szacowna Rada nie wysłuchała opinii dyrektora tej placówki na temat połączenia CKB - OSIR.
  W temacie wypowiedzieli się przedstawicieli stowarzyszeń.klubów, którzy dzięki likwidacji OSiR mają zarządzać częścią budżetu tej jednostki.
  To że Burmistrz nie chciał wysłuchiwać Pana dyrektora, to jasne.
  Jednak brak chęci zapoznania się ze stanowiskiem rady uważam za skandal.

  Radni uchylili się od wysłuchania wszystkich stron, a Wojewoda uchylił Uchwałę Rady.
  Brawo Wojewoda!!!

  p.s. Państwo radni zapewne dumni z siebie

  Raportuj

Skomentuj