Wydrukuj tę stronę
wtorek, 28 wrzesień 2021 08:52

Panie z Podleśnej zapraszają

    Koło Gospodyń Wiejskich w Podleśnej w w wyniku rozstrzygniętego II otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Dobre Miasto przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w najbliższą sobotę tj. 2 października rozpoczyna cykl warsztatów pn. KULTURA W PODLEŚNEJ 2021.

    Pierwsze z warsztatów o nazwie "Sznurkiem plecione" będą rękodzielniczym spotkaniem, które ma na celu przybliżenie / zaznajomienie ze sztuką tkacką dawną i obecną, jak również integrację lokalnego środowiska.

    Harmonogram zajęć poniżej:

    https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Gospody%C5%84-Wiejskich-w-Podle%C5%9Bnej-2088766337869306/

    Wyświetlony 622 razy